Bestuur en voorganger

Voorzitter:
vacant

Penningmeesteresse:
Zw. Geerlings-Wijgers, Vaart ZZ 4e, 7833 AA Nieuw Amsterdam
tel.: 0591-553037

Secretaris:
vacant

Bestuurslid:
F. Stuiver-van der Horst, Trumanstraat 24, 7844 KP Veenoord
tel.: 06-49336297

Bestuurslid:
F. Heerma van Voss, Zijtak WZ 142, 7833 BH Nieuw Amsterdam
tel.: 0591-551965

Voorganger:
R. Stoel, Binnenhof 4, 7833 CS Nieuw Amsterdam
tel.: 0591-346694

Rekeningnummer:
NL19RABO0344409562