Mededelingen

Mededelingen van het bestuur

Aan onze leden en geestverwanten,

Op 23 januari houden we weer een dienst in onze kerk met publiek! Na afloop van de dienst is er koffie. Uiteraard respecteren we de geldende coronaregels en verzoeken we u om een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Wilt u de dienst bijwonen? Belt u dan aub met Zwaantje Geerlings, tel. nummer 0591-553037. Zij houdt bij of het maximum aantal van 20 bezoekers niet wordt overschreden.

Het bestuur

Vijftig jaar organist

De jubilaris

Op 24 december, ‘s morgens om tien uur, werd Klaas Bakker verrast door enkele kerkenraadsleden en voorganger van de vrijzinnig hervormde kerk te Nieuw-Amsterdam/Veenoord, die plotseling bij hem op de stoep stonden.
Dat was tere van het feit dat Klaas op kerstavond 24 december 1971 door zijn tante Geesje werd meegetroond naar de kerk. Er was voor de kerstviering geen organist gevonden. De jonge Klaas, amper 12 jaar oud, moest de dienst maar muzikaal op het orgel begeleiden. Hij kon nog niet eens goed met zijn voeten bij de pedalen.
Nu, 50 jaar later, zit dezelfde Klaas nog steeds achter het orgel in het vrijzinnig hervormde kerkje te Nieuw-Amsterdam. Het is mede door hem gelukt tot op de dag van vandaag, ondanks alle secularisatie, de lofzang gaande te houden.
Dat feit was aanleiding om Klaas een zilveren dasspeld te overhandigen.
Na een korte, feestelijke toespraak van Zwaantje Geerlings, waarin zij deze bijzondere geschiedenis memoreerde, overhandigde Frederik Heerma van Voss de zilveren speld met inscriptie. Femmie Stuiver schonk de jubilaris daarna een fraai boeket bloemen.
Klaas sprak in zijn dankwoord de hoop uit nog jaren in het vrijzinnig kerkje te mogen spelen.