Mededelingen

Mededelingen van het bestuur

Het bestuur is woensdag 10 maart bijeen geweest om te overleggen hoe we de komende tijd onze kerkdiensten neerzetten. Met pijn in het vrijzinnig hart hebben we moeten vaststellen dat het nog niet verantwoord is om u weer uit te nodigen in ons prachtige kerkje voor een kerkdienst. Met het oog op de verwachting dat de piek van de derde golf nog moet komen, is het niet vertrouwd om elkaar weer fysiek te ontmoeten in ons kerkje. Helaas… We voelen ons verantwoordelijk voor uw welzijn en mede daarom hebben we dit moeten besluiten.

De kerkdiensten worden opgenomen en als luisterdiensten op onze site geplaatst.
Zo kunt u de komende periode luisteren naar de diensten van:
zondag 28 maart – Palmpasen
vrijdag 2 april – Goede Vrijdag
zondag 4 april – 1e Paasdag
zondag 18 april
zondag 9 mei

Het bestuur wenst dat u allen gezond blijft en ondanks alles toch fijne Paasdagen mag beleven.
Namens het bestuur een vrijzinnige groet,

Klaas Bakker