Komende diensten en bijeenkomsten

Diensten in ons kerkgebouw Vaart NZ 50 Nieuw-Amsterdam

12 december, 3e advent
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Drs. R. Stoel

24 december
Kerstavonddienst
Aanvang: 20.30 uur
Voorganger: Drs. R. Stoel

31 december
Oudejaarsdienst
Aanvang: 17.00 uur
Voorganger: Drs. R. Stoel