Spinsels

In het kerkblad staan regelmatig verhalen en gedichten of overdenkingen voor jong en oud. Een aantal daarvan plaatsen we hier.

Advent……

Ben je eenzaam? Meer dan anders?
Zijn je dagen eens zo grauw?
Een fel contrast met licht en vrede?
Dan hoor ik dicht bij jou.
Want hoe kan ik kerstfeest vieren
als je bang en eenzaam bent?
Zwervend door de lege straten,
anoniem, aan elk ontwend?

Laat ons samen verder lopen,
Geef je hand, het duurt wel even,
maar er is een duid ‘lijk spoor.
Het is heel diep uitgesleten,
slepend zwaar was soms de tred,
van de velen, die hier liepen,
eeuwenlang klonk hun gebed.

Welke angsten zij ook leden,
al het leed waar wij voor staan,
is op niet te noemen wijze
door de Christus heengegaan.
Het verleden, heden, toekomst,
staan gegrift in zijn gezicht,
wat ontkend werd, is bewezen,
treed door hem in ’t Eeuwig Licht.

Gesina Beukema