Spinsels

In het kerkblad staan regelmatig verhalen en gedichten of overdenkingen voor jong en oud. Een aantal daarvan plaatsen we hier.

En witte duiven vlogen…..

Ik hoorde een zacht ruisen,
als van een stille wind.
Het was een fluisterend suizen:
“Dit is Mijn Geest Mijn kind!”

En witte duiven vlogen
hoog in de lucht, zo blauw
en Gods Geest, vol mededogen,
kwam neer als frisse dauw.

Hij verkwikte er mijn ziele,
-zo lam geslagen, dof-
en zegeningen vielen
uit Gods tuin en Hof!

En weer hoorde ik het suizen,
-ik herkende het meteen-
het was een Goddelijk ruisen,
Gods Geest ging door mij heen!

Els Hengstman-van Olst